Nastartovat spolupráci s dalším partnerským městem hodlá pardubická radnice. V rámci projednávání zprávy o zahraničních aktivitách města za období leden 2007 až červen 2008 rada města v úterý souhlasila s navázáním a následným rozvojem spolupráce s kosovským městem Gjakova.

Prostředníkem pro navázání kontaktů je společnost MEPCO, kterou společně vytvořil Svaz měst a obcí České republiky a nizozemský svaz měst a obcí VNG.

„Město Pardubice bude jedním z prvních na straně České republiky, které se zapojí do obnovy a rozvoje vybrané kosovské municipality,“ říká mluvčí radnice Michal Zitko.

Někdejší jihosrbská provincie Kosovo vyhlásila nezávislost v průběhu letošního února. Uznání nově vzniklého státu přitom vyvolalo na české politické scéně rozporuplné reakce. Vláda nakonec Kosovo uznala a české ministerstvo zahraničí zařadilo tento stát, který patří mezi nejchudší v rámci celé Evropy, do programů rozvojové spolupráce. Česká republika má podpořit Kosovo do roku 2011 částkou 4 milionů eur, tedy asi 94 miliony korun.

„Nabízenou pomoc ze strany města Pardubic je třeba vidět ryze v nepolitické rovině, ale spíše v rovině humanitární. V jakých konkrétních oblastech se bude spolupráce města Pardubice a Gjakova rozvíjet, to teprve vyplyne z připravovaných oboustranných jednání,“ dodává Michal Zitko.

Město Pardubice již má z posledních let zkušenosti s pomocí méně rozvinutým regionům. Jako příklad takové spolupráce může sloužit stále probíhající třístranný program Logo EAST, na němž se ještě podílí partnerské holandské město Doetinchem a bulharský Perník.