Evangelický kostel v Hornické čtvrti Chvaletic byl postaven díky darům obyčejných farníků. V roce 1882 byl vysvěcen a o sto šestnáct let později pak kvůli nebezpečí zřícení stropu vyklizen a uzavřen. Dnes tato kulturní památka opět slouží věřícím i ateistům. Hlavně díky úsilí a financím města se podařilo stavbu zachránit. Trvalo to 17 let.

Chvaletice samy daly šest milionů

„Letos opravíme poslední část soklu kostela a lavice u varhan a záchrana kostela by měla být završena," prohlásila starostka města Chvaletice Blanka Zaklová. Město se do „akce kostel" pustilo v roce 1999, v té době byl stav objektu, který je ve vlastnictví Českobratrské církve evangelické, tragický. Platilo rozhodnutí stavebního úřadu o zákazu vstupu. Do kostela roky zatékalo, což způsobilo destrukci střešních i stropových rámů, strop klesl o 25 centimetrů a hrozilo jeho zřícení. Byly provedeny alespoň zabezpečovací práce proti dalšímu propadání konstrukce.

„Jedná se o krásný novorenesanční kostel, který byl v roce 2000, rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky, prohlášen za kulturní památku," vysvětlila starostka, proč se město rozhodlo kostel, který není v jeho vlastnictví, zachránit a během uplynulých let do něj investovalo ze svého rozpočtu kolem šesti milionů korun. Na dotace nedosáhlo. „Pro jejich získání máme nešťastný počet obyvatel – kolem tří tisíc. Už nejsme považováni za venkov a dotace na rozvoj a obnovu venkova se nás netýkají, tam je hranice pět set nebo dva tisíce obyvatel, ale na druhou stranu nejsme ani dostatečně velké město," svěřila se starostka Blanka Zaklová.

Peníze na opravu kostela chvaletická radnice sháněla, kde se dalo, od ministerstva kultury, kraje a velkých i drobných sponzorů.

Ze zvonů se zřejmě staly náboje

„Dnes už je kostel opět součástí života města. Je důstojným místem pro křtiny, pro poslední rozloučení se zesnulými, ale využíváme ho i ke kulturním akcím, nejčastěji koncertům, a to i školním," řekla starostka. Do kostela by ještě ráda vrátila dva chybějící zvony. Ty byly během druhé světové války odvezeny do Německa, kde nejspíš posloužily k výrobě nábojů. Náhrady z německé strany se Českobratrská církev evangelická nedočkala, poslední svědek odvozu zvonů totiž zemřel a bez jeho výpovědi nemohla církev nároky uplatnit. Ve věži chvaletického kostela je od té doby pouze jeden zvon.