Práce by měly odstartovat během září tohoto roku a trvat by měly zhruba dva měsíce. Celkové náklady na úpravu této památky vyjdou na téměř 726 tisíc korun, přičemž necelých 600 tisíc korun pokryje dotace města. „Kostel sv. Bartoloměje plní veřejnou funkci, pravidelně se zde konají bohoslužby, svatby či křty. Zastupitelé města se proto rozhodli na úpravy, které zajistí bezbariérový vstup do budovy a zpřístupní lidem s handicapem další významný objekt města, uvolnit z Programu podpory bezbariérovosti částku ve výši 585 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký. Zbylé náklady z celkové částky zhruba 726 tisíc korun uhradí Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice.

Stávající schodiště bude rozebráno a stejně tak bude odstraněna také okolní dlažba, přičemž původní prvky budou znovu využity při výstavbě nového vstupu. „Schodiště i rampa budou provedeny z masivních kamenných prvků, které svou texturou, barvou i pevností odpovídají těm původním, jež budou do stavby zpětně opět zakomponovány. Práce se sice dotknou také okolní dlažby, ve které je ztvárněna kamenná mozaika, ta však zůstane zachována a chodník bude uzpůsoben tak, aby výškově navazoval na celkovou úpravu vstupu do objektu,“ dodal Rychtecký.