Po téměř deseti letech by kauza spalovny nebezpečných odpadů mohla mít definitivní řešení. Pokud by město Pardubice odstavený objekt odkoupilo, mohl by skončit věčný kolotoč soudních pří a odvolávání proti verdiktům různých státních či krajských institucí.

„Jsem rád, že se řešením problému spalovny prostřednictvím odkupu začal někdo vážně zabývat. Navrhuji, aby Pardubice uvážily ještě jeden aspekt – naše sdružení navrhovalo, aby kupní cenu, pokud se ji podaří dojednat, uhradily i okolní městské a vesnické korporace, nejlépe v závislosti na počtu obyvatel. Jde o prospěch pro široké okolí a proti uvedenému řešení neočekáváme odpor," uvedl předseda hnutí STOP Spalovně v Rybitví Libor Malý.

Odpor lidí

Boj proti záměru firmy AVE CZ postavit poblíž krajského města spalovnu nebezpečných materiálů má mnoho netradičních rysů. Odpor proti plánu, který by dle mnohých odborníků mohl mít dopad na zdraví obyvatel, nebyl pouze pasivní, jak je v Pardubicích a Čechách obecně zvykem.

Petici proti spalovně podepsalo téměř padesát tisíc lidí. Veřejné projednání záměru rekonstrukce spalovny se v roce 2009 napoprvé vůbec nemohlo uskutečnit, jelikož pronajatý sál v ABC klubu byl příliš malý. Nakonec se projednávání muselo konat v multifunkční aréně a navštívilo ho zhruba sedm tisíc lidí, což si téměř nezadá s návštěvností extraligových zápasů pardubických hokejistů.

„Obyvatelstvo je znepokojeno nastalými chemickými haváriemi. Jsme přesvědčeni, že kromě odborných posudků bude zohledněn i široký nesouhlas veřejnosti a k realizaci spalovny nebezpečných a jiných odpadů nedojde," nechal se tehdy slyšet bývalý náměstek pardubické primátorky František Brendl.

Odpůrci spalovny jako jeden z hlavních důvodů uváděli, že oblast kolem krajského města a především u Rybitví je už beztak hodně zasažená chemickým průmyslem.
„Pardubice a okolí patří do oblasti značně zatížené emisemi. Provoz spalovny průmyslových odpadů by byl jen dalším významným zdrojem znečištění ovzduší," řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Zdroj znečištění

Jedním ze zdrojů znečištění byla v minulosti právě spalovna v Rybitví. Tu od roku 1995 provozovala Synthesia, o devět let později však skončila, protože nebyla schopna dodržovat emisní limity. Chemička v roce 2006 objekty prodala AVE CZ. Ta měla v plánu modernizaci za několik set milionů korun. S kapacitou 20 tisíc tun zpracovaného odpadu ročně by se spalovna stala jednou z největších v zemi.

Spalovna ovšem nezískala kladný posudek dopadů provozu zařízení na životní prostředí EIA. Přes částečný úspěch odpůrců spalovny se firma AVE CZ několikrát odvolala, případ řešil krajský úřad, ministerstvo životního prostředí i soudy.
Není bez zajímavosti, že o odkupu spalovny se již jednou jednalo. Tehdy dostal nabídku na stůj hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, hovořilo se o ceně osm milionů korun. Hejtmanství nabídku odmítlo, odkupu nebyly nakloněny ani Pardubice, ani Hradec Králové.

„Nevidím žádný důvod, aby to kraj udělal," vyjádřil se v minulosti k případné koupi Martin Netolický.

Vstřícný postoj

Současné vedení Pardubic se ale k případné koupi objektu staví výrazně vstřícněji. To kvitují i ekologická sdružení bojující proti spalovně.

„Jde o to dosáhnout stavu, kdy o budoucím využití prostoru spalovny budou, ať již přímo nebo zprostředkovaně, rozhodovat zastupitelé občanů žijících v pardubickém regionu," dodal Libor Malý.