Lidé, kteří v současné době kupují městský byt, mohou na jeho opravy získat dotace od města. Rozhodlo o tom zářijové zastupitelstvo města.

„Noví vlastníci, kteří se rozhodnou investovat do bytu či bytového domu, mohou z městského rozpočtu získat až deset procent kupní ceny bytu. O dotaci mohou požádat až po roce po zapsání vlastnického práva do katastru, do oprav se však mohou pustit již nyní,“ řekla Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů pardubické radnice.

Kdo může žádat?

„Abychom nebrzdili modernizaci bytů, rozhodli jsme se, že vlastníci budou moci žádat o dotaci na opravy, které zahájili od chvíle, kdy dostali od města nabídku na odkup bytu, tedy v době, kdy ještě nebyli vlastníky bytu,“ sdělil náměstek pardubického primátora Michal Koláček.
„Pokud budou chtít provádět opravy před koupí bytu, musí mít souhlas města, konkrétně odboru majetku a investic. Na dotaci budou mít nárok pouze v případě, že byt následně skutečně koupí,“ dodal Michal Koláček.

Dotace bude poskytnuta fyzickým či právnickým osobám a společenstvím vlastníků na základě písemné žádosti a následně pak smlouvy.
„Každý žadatel bude moci podat pouze jednu žádost s maximálně třemi daňovými doklady o vynaložených nákladech na úpravy a opravy bytu či domu,“ informovala náš Deník Nataša Hradní.

„V Pravidlech pro poskytování účelové dotace je vyjmenováno, na které opravy či úpravy jsou dotace určeny - například opravy nebo úpravy střech domů, balkonů, výtahů, vytápění nebo bytových jader. O dotaci musejí vlastníci požádat nejpozději do tří let od nabytí nemovitosti do vlastnictví,“ prohlásila.

Město chce v této etapě prodat asi 1000 ze 3600 nájemních bytů. Během asi pěti let za ně získá kolem 600 milionů korun. Desetina z této částky by se prostřednictvím dotací měla vrátit do jejich modernizace,“ dodala Hradní.