„Pracovní sešit Neboj se podnikat, který představuje soubor deseti příběhů, popisuje i přešlapy v podnikání tak, aby se žáci středního školství mohli zamyslet nad tím, kde jejich předchůdci nasekali chyby. Mohou o tom diskutovat a hledat cesty řešení. To by je mohlo nabudit k tomu, aby to zkusili a byli lepší,“ vysvětlil radní Pardubického kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropské fondy a inovace Ladislav Valtr.

Při tvorbě pracovního sešitu autoři z Pardubického podnikatelského inkubátoru P-Pink vše konzultovali s podnikateli i pedagogy. „Střední školy samy mají zájem o podporu podnikavosti svých studentů. I my se je snažíme motivovat nejen k samotnému podnikání, ale také k podnikavosti, tedy aktivizaci studentů. Přibližujeme jim podnikání v co nejpraktičtější podobě, vysvětlujeme pozitiva i negativa, chceme jim podnikání ukázat jako alternativu ke klasickému pracovnímu poměru,“ uvedla ředitelka společnosti P-Pink Petra Srdínková.

Kryt civilní ochrany v České Třebové.
Odolných krytů na Pardubicku moc není. Vznikly z nich kluby, restaurace či muzea

„Cílem je, abychom zaujali co nejvíce současných studentů, do budoucna tak podpořili vznik nových firem, a tím i pracovních příležitostí v Pardubickém kraji. Zároveň věříme, že aktivity, které studentům přinášíme, budou mít příznivý dopad na jejich osobní rozvoj, ať už se rozhodnou podnikat, nebo ne,“ dodala Srdínková.

Sešit ocenili i někteří pedagogové. „Jednotlivé příběhy a s nimi spojené úkoly jsou pro nás učitele dobrým pomocníkem pro následnou diskuzi ve třídě o tom, co podnikání obnáší, jaká s sebou nese úskalí, ale i jaký má potenciál pro jednotlivce i celou společnost,“ popsala Lucie Němcová, která vyučuje na střední odborné škole Educa Pardubice.