Jedná se o první stavbu, která byla vysoutěžena s využitím pomocného kritéria délky dokončení stavby. Výsledná cena díla, která činí necelých 16 milionů korun bez DPH, tak nebyla tím jediným rozhodujícím aspektem.

„V minulosti se nám zdálo, že doba realizace některých staveb je nadhodnocená a zbytečně jsou omezováni obyvatelé obcí a řidiči projíždějící naším regionem,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický, proč kraj přihlédl kromě ceny i k době, za kterou jsou firmy schopné stavbu dokončit.

Systém, který byl do současné doby využíván, prý nenutil dodavatele nasazovat maximální možné kapacity tak, aby se celá stavba dokončila v co nejkratším možném termínu. „Na příkladu tohoto kilometr a půl dlouhého úseku jsme si potvrdili, že rozdíly mezi jednotlivými subjekty v termínu dokončení stavby mohou být až dvojnásobné. Nejkratší nabízená doba je 60 dní, zatímco nejdelší celých 150,“ dodal hejtman Netolický.

Modernizace se dočká část silnice směrem z Polabin na Staré Hradiště, kde bude ukončena před kruhovým objezdem u fotbalového hřiště.

Část silnice v délce 450 metrů je z modernizace vynechána, protože bude řešena v rámci Severovýchodního obchvatu.