Mlýny pak za 22,3 milionu korun získal architekt Lukáš Smetana. Ten nyní hlavní budovu prodá Pardubickému kraji – a to za 22,5 milionu korun, odhadní cena podle znaleckého posudku byla 23,3 milionu korun. Dalších 13,5 milionu korun kraj majiteli zaplatí za zkulturnění okolního veřejného prostoru a necelé dva miliony korun za projektovou dokumentaci.

V Automatických mlýnech vznikne nové sídlo Východočeské galerie. „Vybudování galerie moderního umění v prostorách historické industriální architektury je unikátní příležitostí o to více, že jde o objekt z dílny Josefa Gočára,“ řekla zastupitelka Magda Křivanová (ODS).

„Projekt pro územní a stavební povolení bude hotový do konce listopadu letošního roku. Poté může kraj žádat o dotaci z Evropské unie, na kterou je počítáno s částkou kolem 100 milionů korun, a soutěžit dodavatele. Samotná stavba by mohla začít ve druhé polovině roku 2019, nejpozději však v roce 2020,“ popsala mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková.

Schválení nákupu Automatických mlýnů zároveň umožní naplnit pardubický zámek, kde Východočeská galerie dosud sídlí, jako Pernštejnskou rezidenci. Tak se jmenuje i výstava plánů z Generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice. Od čtvrtka je k vidění v přednáškovém sále Východočeského muzea, a to až do 21. června.

Prohlídkový okruh

„Postupně vznikne na zámku nový prohlídkový okruh, který povede sály a místnostmi v současné době využívanými pro stálé expozice, výstavy, depozitáře nebo dílny Východočeského muzea. Některé provozy a depozitáře se přesunou do Ohrazenic, historická expozice se stane součástí okruhu a další výstavní prostory vzniknou v hospodářských budovách na nádvoří, včetně návštěvnického a vzdělávacího centra,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Odkup hlavní budovy Automatických mlýnů podpořilo 33 z 39 přítomných zastupitelů, pět se zdrželo a jeden byl proti. „Nelíbila se mi cena ani průběh vyjednávání mezi krajem a vlastníky. Pořád se mluví o tom, že je to významná investice pro kraj i město, ale město do jednání vůbec nevstoupilo,“ konstatoval Pavel Pinkas (ANO), který hlasoval proti odkupu.

Polytechnické dílny

Pardubická radnice chce v areálu mlýnů vybudovat nadstandardní vzdělávací centrum. Centrální polytechnické dílny budou určené především pro žáky základních a středních škol a nabídnou špičkově vybavené učebny a laboratoře pro výuku technických a přírodovědných oborů.

„Máme již hotovou studii, jak by nový objekt měl vypadat. Ve dvou nadzemních podlažích, na ploše téměř 1700 metrů čtverečných, vznikne osm učeben, laboratoří a dílen a k tomu prostor pro vizuální prezentace. Vše by mělo sloužit především pardubickým základním školám, kroužkům domova dětí a mládeže a veřejnosti,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. Za právo stavby a kompletní projektovou dokumentaci má město zaplatit sedm milionů korun.

V bývalém skladišti

Také město chtělo původně dílny umístit do hlavní budovy mlýnů. „Všichni ale cítíme, že galerie by se do historické části mlýnů hodila více. Hledali jsme proto pro objekt nové místo,“ konstatoval náměstek primátora Jakub Rychtecký. Polytechnické dílny by se tak měly nacházet v nové nástavbě na bývalém skladišti mouky.