„Jednoznačně nejvyšší investice se chystáme v nemocnicích v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, kde vyrostou centrální urgentní příjmy a operační sály,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

V oblasti sociálních služeb bude pokračovat budování komunitního bydlení a u školských zařízení má dojít k rekonstrukcím, zateplování a vybavování odborných učeben. 

„K největším krajským investicím bude v následujících letech patřit zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v jižní části Orlických hor a v masivu Králického Sněžníku, dále napojení silnic u Dašic a Rokytna na D35 a kruhový objezd na silnici Skuhrov – Lanškroun. V kultuře bude největší investicí obnova pardubického zámku a tří historických domů na Příhrádku či výstavba depozitářů,“ poznamenal Línek.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje připravuje stavby za více než pět miliard korun. Jde především o opravy mostů, celkové rekonstrukce silničních úseků, na které nejdou evropské dotace, a také přivaděče na D35.