Krajští zastupitelé schválili finanční závazek kraje pro roky 2017 a 2018 v celkové výši necelých 47 milionů korun pro zajištění spolufinancování výstavby mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi.

„Předpokládané celkové náklady stavby přesahují 200 milionů korun. Stavba má v současné době pravomocné stavební povolení, investorem je Ředitelství vodních cest České republiky. I přes nesplnění podmínky realizace plavebního stupně Přelouč je Ředitelství vodních cest a Ministerstvo dopravy ochotno uskutečnit stavbu mostu mezi Valy a Mělicemi s tím, že kraj zajistí finanční spoluúčast," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Výstavba tohoto mostu je pro nás důležitá z hlediska plnohodnotného propojení obou břehů Labe v dané lokalitě. Tato stavba nahradí současné mostní provizorium omezující dopravní obslužnost a zároveň vytvoří podmínky pro rekonstrukci dalších dvou mostních objektů v Přelouči a Řečanech nad Labem, které jsou rovněž v havarijním stavu," doplnil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

Ve Valech u Přelouče dodnes používají unikátní most, který krátce po válce postavila americká armáda.

Kovová konstrukce mostu s dřevěnou podlahou nevyhovuje svou šířkou (projede po něm jen osobní auto), maximálním možným zatížením, které je zhruba dvě tuny, a samozřejmě ani výškou, jež by zase nevyhovovala podmínkám splavnění.