Více než 1,7 milionů korun už rozdělila Rada Pardubického kraje mezi 121 pořadatelů kulturních akcí a dalších 750 tisíc zůstalo ještě v rezervě pro druhé kolo grantového programu.

„Z došlých žádostí jsem si po dohodě s grantovou komisí vybrala několik akcí, kterým chci poskytnout záštitu a s ní spojenou finanční podporu. Jsou mezi nimi například dvě národní kola soutěžních amatérských přehlídek. Zaujaly mě také aktivity občanského sdružení Cechy Labe v Pardubicích zaměřené na děti a mládež nebo činnost Vysokoškolského uměleckého sboru Pardubice,“ konstatovala radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.

Více než 16 milionů korun by měli dostat také vlastníci 120 památek v celém kraji. „Zkrátka nepřijdou ani muzejníci, kterým na budování nových expozic, zlepšení péče o sbírky a propagaci připadne 1,5 milionu korun,“ řekla mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

Část navržených dotací a grantů ještě musí schválit krajské zastupitestvo. (teh)