Místo dřívějších sedmi jich je od letošního školního roku 15. „Zvýšila se také suma, kterou kraj pro vyplácení stipendií v rozpočtu vyčlenil,” řekl Jiří Hlava z odboru školství, kultury a tělovýchovy krajského úřadu. „Letos jsme na to měli 600.000 korun, pro rozpočet na příští rok se bavíme o 800.000 až 900.000 korun na stipendia,” uvedl Hlava. Kraj podporuje učební obory podle požadavků zaměstnavatelů. Letos na seznamu přibyl například řezník, vodař, montér vodovodů a kanalizací nebo zahradník. V prvním ročníku lze získat 300 až 400 korun měsíčně, v druhém 300 až 500 korun, v třetím okolo 400 až 600 korun. Podmínkou je dobrý prospěch studenta, velmi dobré chování, nesmí být podmínečně vyloučen, mít důtku ředitele školy nebo neomluvenou absenci. Smyslem zavedení stipendií, která začala být poprvé vyplácena v loňském školním roce, je přilákat děti do opomíjených učebních oborů a zlepšit jejich studijní výsledky i kázeň. Minulý rok byl zřejmě i zásluhou vidiny peněz otevřen obor vzdělání kominík, který se v Pardubickém kraji nevyučoval. Letošní počty nově přijatých dětí do podporovaných oborů dosud nejsou známé. „Zřejmě na to slyší sociálně slabší rodiny, zvláště pokud děti nemají ambice jít na gymnázium. Snižují se také absence ve školách a žáci mají větší motivaci se učit,” míní Hlava. Zatím se nepodařilo zajistit účast soukromých firem na vyplácení stipendií. Kraj jedná o účasti potenciálních zaměstnavatelů pro obor chemik, který má v Pardubicích tradičně široké uplatnění.

(zr, čtk)