Výsledkem jednání s ostatními českými kraji je seznam akcí, na kterých by se regiony měly podílet. „Hlavními tématy těchto akcí Výboru regionů jak v Bruselu, tak v České republice, jsou klimatické změny, sucho a vodní zdroje, snižování skleníkových plynů a udržitelná energetika,“ konstatoval náměstek hejtmana a místopředseda Výboru regionů Roman Línek.

Kraj se má účastnit některých akcí v Bruselu a 16. září příštího roku by se mělo výjezdní zasedání skupiny delegátů konat v krajském městě. Tam chtějí politici prezentovat investice v Automatických mlýnech. V jednání je také možné předání předsednictví od Francie České republice na festivalu Smetanova Litomyšl, tak jak tomu bylo v roce 2009. Pro akce spjaté s českým předsednictvím vyčlenil Pardubický kraj ze svého rozpočtu na rok 2022 částku půl milionu korun.