"Doprava je tady hrozná, ničí domy, otravuje lidi. Řidiči nevyužívají silnici první třídy od Přelouče směrem na Kutnou Horu, ale zkracují si cestu přes nás," uvedl starosta Kojic David Morávek. Není divu, přes Kojice, ačkoliv jde o okresku, vede nejkratší spojnice z Pardubic a Přelouče do Kolína, potažmo do Prahy.

Obchvat vyvede dopravu z centra vesnice. Začínat bude u fotbalového hřiště, obkrouží Kojice ze severu a téměř po celé své délce kopíruje železniční trať. Odklání se od ní až v posledním úseku na západní straně Kojic, aby se u motorestu napojil na stávající silnici. Odsud směrem k Týnci nad Labem bude nynější silnice pouze modernizována. V cestě obchvatu stojí tři domy, které hejtmanství již dříve vykoupilo a budou zbourány.

Uleví se však nejen místním, ale i řidičům, nová trasa oproti dosavadní klikaté trase přes vesnici povede mírným rychlým obloukem přesně podél kolejí a vyústí u motorestu za Kojicemi. Na současnou trasu silnice přes Kojice se obchvat z obou svých konců napojí kruhovými objezdy. Vozovka bude široká 9,5 metru.

Zatím jde o největší zakázku, kterou v podstatě nová firma Metrostav Infrastructure získal. Ostatně, výběrové řízení kvůli nedostatku referencí doprovázely problémy, o kterých psal server zdopravy.cz.

Pikantní je, jak velkorysý prostor pro své vlastní PR v tiskové zprávě Pardubického kraje k včerejšímu zahájení výstavby získaly obě vítězné firmy v konsorciu.  

Pikantní a pochybnosti vzbuzující je, jak velkorysý prostor pro své vlastní PR v tiskové zprávě Pardubického kraje k včerejšímu zahájení výstavby získaly obě vítězné firmy v konsorciu - ZDE

„Po vybudování obchvatu Chvaletic se jedná o druhou stavbu silnice II. třídy v našem kraji ve zcela nové trase. To kladlo velký nárok na projektování celé stavby. Tu se nám v rámci výběrového řízení podařilo zlevnit o 85 milionů korun oproti předpokládané hodnotě. Sdružení stavebních firem zvítězilo s nabídkou 280 milionů korun včetně daně a zároveň s nejkratší délkou realizace 371 dní, což je výrazné zkrácení oproti konkurenčním nabídkám,“ řekl při včerejším slavnostním zahájení výstavby hejtman Martin Netolický. 

Jde v zásadě o první novou silnici stavěnou krajem po 11 letech, shodou okolností v sousedství předcházející nové silnice, totiž obchvatu sousedních Chvaletic. Kraj sice staví i přivaděče k dálnici D35, zde se však jedná buď o pouhé rekonstrukce silnic stávajících, nebo nové spojnice financuje především Ministerstvo dopravy, které se k tomu zavázalo v několik let starém memorandu s krajem o výstavbě D35.

 O obchvatu Kojic jsme psali již zde:

Pardubický kraj zvažoval dvě varianty trasy. První obcházela obec na severu, druhá právě kopírovala železniční trať. Nakonec povede obchvat kolem železnice, který nezabírá lesy a pole, ale je stavebně náročnější.

Nejdříve se zmodernizuje úsek Chvaletice – Kojice, až do března bude kvůli tomu zavřená stávající spojnice mezi oběma obcemi. Poté se začne budovat samotný, stavebně nejnáročnější obchvat Kojic, kde musí stavaři překonat náspy zdejší mokřady. Třetí etapu tvoří modernizace úseku silnice II/322 od křižovatky s III/3224 po nový obchvat Kojic.

Trasa obchvatu KojicTrasa obchvatu KojicZdroj: Pardubický kraj

"Stavba má velký dopravní význam v přímém dopravním spojení na ose Pardubice – Kolín s napojením na dálnici D11. Obchvat obce Kojice vyloučí osobní, ale i nákladní kamionovou dopravu na průtahu obcí, což samozřejmě bude znamenat výrazné uklidnění dopravy pro obyvatele obce. Zároveň je stavba důležitá pro připravovanou investici Středočeského kraje, kterou je propojeni obcí Vinařice a Bernardov,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

„Technickou zajímavostí, a tím také náročnou v rámci příprav, je nepochybně způsob založení zemního tělesa na náspu, kde se v současné době nachází rybníky a mokřady. Proto také bylo projektování stavby tak náročné,“ dodal Kortyš.

Konkurence neúspěšně zpochybňovala splnění kvalifikačních podmínek, psal nedávno server zdopravy.cz.

 V rámci přípravy stavby byl v území proveden záchranný archeologický průzkum. „Při něm se podařilo objevit torzo osady z přelomu 12. a 13. století. Byla nalezena i grafitová keramika, která časově odpovídá první písemné zmínce o obci. Lokalitou probíhala erozní rýha, na jejímž dně se podařilo objevit torzo pozdně laténského hrnce,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic a kultury Roman Línek s tím, že průzkum odhalil další zajímavé informaci o obci.

„Ve všech sondách se pod stávajícími statky podařilo objevit starší zdiva spadající do konce 15. až poloviny 16. století, což napovídá o historickém vývoji formování obce od 12. století až do současnosti,“ doplnil Línek.

 Stavba se svým rozsahem řadí právě kvůli překonávání mokřadů mezi finančně nejnáročnější, a proto na ni kraj využívá dotačních možností Evropské unie. „Integrovaný regionální operační program nám v tomto případě pomůže částkou 85 procent z celkových uznatelných nákladů stavby. Na rozpočet Pardubického kraje tak zbyde 15 procent z těchto nákladů, což je společně se snížením výsledné částky vlivem výběrového řízení jednoznačně pozitivní zpráva,“ sdělil radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.