„Pojem regionální funkce knihoven zní možná trochu nesrozumitelně, ale jedná se o to, aby krajská knihovna a jí pověřené větší knihovny mohly poskytovat knihovnické a informační služby pro celou šíři i těch nejmenších knihoven v obcích. Máme jich v našem kraji přes čtyři stovky a chceme, aby ani obyvatelé mimo centra nebyli v tomto ohledu nějak diskriminováni. Díky projektu mohou venkovské knihovny také rozšířit nákup nových knih,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Služby knihovnám garantují Krajská knihovna v Pardubicích a pověřené knihovny v Chrudimi, ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí. „Celkem jsme v posledních letech dávali na tyto účely z krajského rozpočtu 6 milionů korun, nyní navrhujeme 6,5 milionu,“ upřesnil Línek.