Zvýšené nebezpečí je vyhlášeno od dnešního dne až do odvolání na celém území Pardubického kraje.
Ovyhlášení byli informování starostové všech obcí Pardubického kraje, informace je také vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje. Vyhlášení tohoto stavu mimo jiné znamená určitá omezení, např. je zakázáno rozdělávat či udržovat otevřený oheň, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky, odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů kjiným účelům atd.