Výběrová řízení radní vypsali na modernizaci silnice III/34026 vChrudimi vúseku od okružní křižovatky po železniční přejezd, která je budoucí hlavní příjezdovou komunikací do města zobchvatové silnice I/37. Druhé výběrové řízení je na rekonstrukci mostu na silnici III/31119 vDolních Heřmanicích, na tuto akci rada zároveň schválila investiční záměr. Další investiční záměry se týkají průtahu obcí Dlouhá Loučka na silnici II/368 a napojení obce Nemošice na silnici I/37.

 

„Rozhodli jsme také o zadání zakázek za téměř 43,5 mil. Kč Jde jak o modernizace silnic, tak opravu jednoho mostu,“ řekl Ivo Toman, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu. Firma M-SILNICE a.s. Pardubice opraví za cca 12 mil. Kč most na silnici III/3141 ve Verměřovicích. Objekt je evidován jako nemovitá kulturní památka a je narušena jeho stabilita. Společnost PROFISTAV s.r.o. Litomyšl bude modernizovat průtah na silnici II. třídy vobci Orel. Povrch zasfaltového betonu je položen na původní povrch ze žulových kostek a objevují se vněm četné poruchy. Náklady jsou odhadovány ve výši 8,8 mil. Kč. Třetí zakázku radní zadali akciové společnosti Skanska DS Brno, která zmodernizuje silnici II/368 vúseku Dlouhá Loučka – Křenov, která je vhavarijním stavu. Práce se dotknou nejen povrchu vozovky, ale také šířky komunikace, odvodňovacích příkopů a propustků. Rozpočet na tuto akci je ve výši 22,5 mil. Kč.