Ten byl schválen v prosinci roku 2006 s příjmy ve výši 2,805 mld. Kč, výdaji 3,575 mld. Kč a záporným saldem – 769,9 mil. Kč. „V průběhu prvního čtvrtletí bylo provedeno 43 rozpočtových změn, jimiž se rozpočet příjmů zvýšil o 41,8 mil. Kč a výdaje o 53,3 mil. Kč. Sdílené daně jsou k 31. březnu plněny na 23,9 %, oproti stejnému období loňského roku je toto plnění nižší o 3,2 mil. Kč,“ řekl vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje Oldřich Felgr. Radní se seznámili s přehledy plnění jednotlivých daní, plnění rozpočtu příjmů a výdajů v oblasti fondů EU i přehledem čerpání výdajů podle jednotlivých kapitol. S těmito informacemi budou na nejbližším jednání seznámeni i krajští zastupitelé.