„Jedná se o opatření, která zvěř od silničního provozu zejména vnočních hodinách odpuzuje. Funguje to vpodstatě na principu odrazu světla zreflektorů vozidel. Tato světelná stěna udržuje zvěř mimo koridor silnice,“ řekl Petr Šilar, který ktomuto nápadu využil informací lidí ze svéhoresortu a také zahraniční zkušenosti.
Projekt bude ověřován na dvou úsecích silnic I. třídy. Jedná se o silnici I/35 Býšť – Chvojenec vdélce asi 1 km. Kilometrový úsek bude ověřován také na silnici I/11 vúseku Žamberk odbočka – Šedivec. Zkušební provoz bude zahájen od 1. srpna 2007. Jeho účinnost bude průběžně hodnocena. Celkově vyhodnocen bude projekt v závěru vpříštího roku, kdy budou odborníci vycházet zpolicejní statistiky a evidencí Mysliveckého sdružení Býšť a Mysliveckého sdružení Lukavice - Letohrad.
 
Vprojektu je zapojen Pardubický kraj, odbor životního prostředí krajského úřadu, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště, Krajská myslivecká rada Pardubického kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa a údržba silnic Pardubického kraje.