„Videokonferenční systém je vprovozu už půl roku a na základě získaných zkušeností můžeme říct, že zapojení se do projektu byl krok správným směrem. Videokonference je pravidelně využívána řediteli krajských úřadů, komisí informatiky a komisí pro geografické informační systémy. Je využívána také při komunikaci mezi kraji a ministerstvem vnitra a efektivně snižuje provozní náklady na cestovné a šetří čas,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.