Nabídka volných míst pro studium na středních školách v Královéhradeckém kraji vysoce převyšuje poptávku. Podle dlouhodobých statistik tomu tak bude i nadále. Kraj proto s největší pravděpodobností navrhne provést změny v rejstříku škol a snížit počty tříd v těch školách, které jsou úbytkem žáků postiženy nejvíce.

„Podle statistických údajů je pro letošní školní rok v Královéhradeckém kraji neobsazená asi polovina míst v prvních ročnících středních škol, přičemž ze základních škol vyšlo necelých šest tisíc žáků,“ řekl krajský radní Jiří Nosek, který je odpovědný za oblast školství.

Výsledek této situace je takový, že jsou na některé střední školy přijímáni žáci bez potřebných studijních předpokladů, čímž dochází k snižování celkové úrovně vyučování. „Snížením počtu vypisovaných tříd by se tyto problémy vyřešily. Především gymnázia by dál plnila roli výběrové školy. Naším cílem je přiblížit počet vypisovaných míst v prvních ročnících středních škol počtu studentů, kteří budou skutečně přijati,“ dodal radní Nosek.

V první fázi dojde k úbytku třiceti studentů

Změny v organizaci studia plánují i na gymnáziu Boženy Němcové. „V současné době přijímáme vždy dvě třídy šestiletého a dvě třídy čtyřletého gymnázia. Od příštího roku plánujeme rozšíření šestiletého gymnázia na tři třídy oproti jedné čtyřleté. Do budoucnosti pak dojde k úplnému omezení čtyřletého gymnázia a zůstanou pouze tři třídy šestiletého. V první fázi dojde k úbytku třiceti studentů, v další až šedesáti studentů,“ uvádí Jan Štěrba, ředitel gymnázia.

Plánovaná změna by prospěla i technickým oborům, které v posledních letech zaznamenaly pokles zájmu ze strany uchazečů. Ti dali přednost raději studiu na humanitních středních školách a gymnáziích, kam byli často přijati bez patřičných studijních předpokladů. „Neuváženost ředitelů některých středních škol (zejména gymnázií) v přijímání žáků vedla k výraznému omezení čtyřletých technických oborů a zejména tříletých učebních oborů .

Výsledkem je, že není dostatek technických pracovníků a řemeslníků. Snaha Královéhradeckého kraje vedoucí ke snížení všeobecně vzdělávacích oborů jím zřizovaných škol je chvályhodná, ale nedotkne se ostatních zřizovatelů. Je proto důležité centrálně regulovat jednotlivé obory, aby nedocházelo k takovýmto výkyvům,“ říká Pavel Jankovský, ředitel SOŠ a SOU Hradec Králové.

První „vlaštovkou“, která by mohla pomoci vyvážit poměry mezi středními školami, je státní standardizovaná maturita, která by měla odstranit propastné rozdíly mezi absolventy středních škol a přivést více žáků do tříletých učebních oborů.

Karolína Karpašová