„Očekáváme zorganizování společného setkání s vládou brzy po jmenování prezidentem republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. S kolegy se jednomyslně shodli na tom, že budou od státu požadovat finanční prostředky na rekonstrukce silnic nižších tříd.

Jednou z variant je pokračovat v získávání peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Musí však být každoročně garantovaný objem s přerozdělením dle délky silniční sítě. Chceme s vládou vytvořit systém, protože není možné, abychom opět na jaře, tedy se začátkem stavební sezony, neměli žádné informace, zda finance do krajů přijdou, či nikoliv,“ uvedl hejtman Pardubického kraje.

Druhou variantou je navýšení podílu na daních, což by krajům finance zajistilo jistě. Za velmi závažný problém Martin Netolický považuje také nový systém zimní údržby na silnicích prvních tříd, který se při prvním větším sněžení ukázal jako nefungující. „Poprosil jsem kolegy o podporu při jednáních s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic s tím, že jednotlivé krajské správy by se měly aktivně podílet na dispečinku zimní údržby, aby nedošlo k opakování situace z minulého týdne,“ sdělil hejtman.

Hejtmani debatovali také o financování navyšování platů v sociálních službách, školství, zdravotnictví či kultuře. Budou po vládě požadovat, aby případné navýšení platů a mezd bylo účinné vždy se začátkem nového kalendářního roku a ne v průběhu, jak tomu bylo často doposud.

Mimo požadavky na vládu řešila rada také problematiku zavedení elektronických receptů v českém zdravotnictví. „Elektronické recepty jako takové podporujeme, ale vnímáme technické obtíže, které jejich zavedení mnoha lékařům způsobuje. Navrhujeme proto, aby v půlročním až ročním přechodném období nebyl sankční mechanismus uplatňován vůbec nebo pouze na spodní stanovené hranici. Kolega Běhounek hovořil až o částce 20 miliard korun, které zavedení a fungování elektronického systému může do českého zdravotnictví přinést,“ řekl hejtman Martin Netolický.