Od samého vzniku se akce těšila velké pozornosti veřejnosti i oficiálních míst. Inspirací byla domácí tradice. Za první republiky totiž probíhaly pod patronací Svazu knihkupců a nakladatelů tzv. Týdny knihy. V roce 1989 přestal být Měsíc knihy řízen ministerstvem a na jeho místo nastoupil Týden knihoven pořádaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků, jehož třináctý ročník proběhl v minulém roce. S nástupem vizuálních a elektronických médií byl březen přejmenován na Měsíc knihy a internetu, dnes je to Měsíc čtenářů.

Páteří Měsíce čtenářů i nadále zůstaly knihovny, knihkupectví a nakladatelé. Pořádají série akcí jako jsou křty nových publikací, setkání se čtenáři, autorská čtení, besedy se spisovateli, setkání čtenářů, či vyhodnocení nejlepších čtenářů jednotlivých knihoven na místní či celostátní úrovni.

Krajská knihovna v Pardubicích v tomto prvním jarním měsíci nabízí množství doprovodných pořadů. Jedním z dárků pro veřejnost je nová ucelená prezentace programů knihovny v tištěné skládačce, celý seznam akcí najdou návštěvníci knihovny také na obrazovce ve výloze knihovny na Pernštýnském náměstí i na adrese www.knihovna-pardubice.cz.

„Srdečně všechny zájemce zveme 21. 3. na besedu se spisovatelem Martinem Petiškou, nejen o jeho knížkách, ale i o tatínkovi spisovateli Eduardu Petiškovi na téma Jaké to je být dnes spisovatelem a nakladatelem v Čechách. Beseda se uskuteční od 16,30 hodin v univerzálním sále krajské knihovny na Pernštýnském náměstí,“ řekla našemu Deníku Hana Přinesdomů z oddělení regionálních a kulturních služeb Krajské knihovny (KK) v Pardubicích.

Tajuplná noc: stateční rytíři, strašidla

„Pro širokou veřejnost jsme připravili na 29. března Den otevřených dveří v knihovně jako řízené prohlídky malých skupin, které začínají ve 13 hodin, v půlhodinových intervalech, poslední pak v 17.30 hodin. Zájemci se mohou hlásit ve vestibulu KK,“ zve zájemce Hana Přinesdomů.

Prohlídka knihovny přinese zájemcům mnohé poznatky z provozu a chodu tohoto zařízení, ale také možnost prohlédnout si překrásné interiéry starobylých domů ze 14. století, včetně sklepů a technického zázemí. Návštěvníci dostanou odborný výklad o cestě knihy, kterou v knihovně musí absolvovat, než se dostane ke čtenáři. Významnou akcí pro děti bude Noc s Andersenem z pátku na sobotu 1. dubna, kdy se bude poprvé v KK spát!

„Letošní tajuplná noc bude věnována povídání o statečných rytířích, životě na středověkém hradě, strašidlech a ztraceném pokladě. Přihlásit se mohou malí čtenáři krajské knihovny do 18. března na dětském oddělení. Věříme, že bohatý program, který KK připravila nejen pro své stálé příznivce, ale i širokou veřejnost z řad nečtenářů, nabídne kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie,“ přiblížila lákavý březnový plán pardubické krajské knihovny Hana Přinesdomů.