Otevírací dobu centra kraj omezil už na začátku května, a protože chodí stále méně lidí, rozhodl se kraj zrušit služby během víkendu. O víkendu totiž uprchlíků chodí nejméně, v neděli jich bylo jen 60.

„Počet příchozích je i nadále velmi nízký, a proto po dohodě s policií, hasiči, ale i dalšími orgány působícími v KACPU přistoupíme k uzavření centra o víkendech, kdy je vytíženost nejnižší. Zároveň v týdnu zkracujeme provozní dobu o jednu hodinu, a to od 8 do 16 hodin,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Omezení je i z důvodu, že velká část personálu v centru slouží ve svém volném čase. „Musíme si uvědomit, že v centru pracují od počátku jeho fungování lidé, kteří tuto činnost vykonávají souběžně se svojí vlastní agendou, a proto jim chceme vytvořit podmínky pro vlastní práci, ale i odpočinek,“ doplnil Netolický.

Krajské asistenční centrum dosud zaregistrovalo 14 590 uprchlíků z Ukrajiny. Pro více než 2700 z nich zajistilo ubytování. Uprchlíkům personál centra dále pomáhá s nalezením práce či vstupem dětí do školy.