V univerzitní aule Arnošta z Pardubic bylo ve čtvrtek vyhlášeno čtrnáct nejlepších řešitelů třetího ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“.

Slavnostního předávání cen se zúčastnili nejen výherci a jejich rodinní příslušníci, ale i představitelé partnerů, základních škol, Pardubického kraje a města Pardubic. Největší radost měla pravděpodobně Základní škola Nadporučíka Eliáše z Pardubic.
Jména čtrnácti nejlepších vítězů byla tajná až do poslední chvíle, o to napínavější bylo postupné odtajňování výsledků, které se konalo v režii Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH).

Slavnostní večer se konal v aule Univerzity Pardubice a sto přítomných hostů celý večer bavila moderátorská dvojice složená ze studentů SPŠCH – Tereza Borůvková z třetího ročníku a Zdeněk Musílek z čtvrtého ročníku.
Úvodní slovo letos k talentovaným mladým chemikům pronesla Jana Šedová, zástupkyně ředitelky SPŠCH, která zde zastupovala nemocnou ředitelku Miroslavu Katzerovou.

„Tímto bych chtěla jménem SPŠCH Pardubice poděkovat všem sponzorům a mediálním partnerům, kteří projekt v letošním roce podpořili. Zároveň bych chtěla vyjádřit své poděkování také všem základním školám, které se do soutěže pravidelně zapojují. Největší radost máme ze vzrůstajícího zájmu ze stran základních škol,“ uvedla mimo jiné Jana Šedová.

Vítězem soutěže se stal Jiří Kulhánek, žák 9. třídy ze Základní školy Nadporučíka Eliáše v Pardubicích. Cenu novému králi chemie předali Petr Kalenda, proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, a Jaroslav Deml, primátor města Pardubic.
„Je to skvělý pocit, když se člověk stane králem chemiků. O tento obor už se zajímám poměrně dlouho a vlastně ani pořádně nevím proč. Prostě mě chemie baví a chtěl bych se jí věnovat i nadále,“ prohlásil Jiří Kulhánek.

Druhé a třetí místo obsadili žáci Základní školy Sezemice. Cenu za druhé místo získal Jan Plecháč, třetí skončil Tomáš Kouřílek.
Během soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ byly vyhlášeny i výsledky tří doprovodných soutěží. Zlaté pero Parama za svou pohádku „Nejdramatičtější závod NASCAR všech dob“ získal Matouš Paukovič ze Základní školy Nadpor. Eliáše, na druhém místě se umístila Tereza Marešová taktéž ze Základní školy Nadpor. Eliáše.

Třetí nejlepší autorkou pohádky se stala Veronika Pitrová ze Základní školy Proseč. Mladí autoři kromě věcných cen získali pozvání na exkluzivní exkurzi do redakce Pardubického deníku.

Nejúspěšnější školou třetího ročníku soutěže se na základě výsledků svých žáků stala již zmiňovaná Základní škola Nadpor. Eliáše z Pardubic. Cenu ČSOB Pojišťovny pro nejúspěšnější základní školu převzali ředitel školy František Němec a učitel chemie Petr Císař.
„Chtěl bych tímto poděkovat našemu panu učiteli Císaři, který na naší škole chemii vyučuje, a jak se zdá, tak velmi dobře,“ vzdal hold svému pedagogovi ředitel Němec.

Nejúspěšnější škola obdržela poukázku k nákupu knih a speciální cenu, kterou byl šek na deset tisíc korun.