Glosa

V poslední době ministerstvo školství předvádí velký třesk a gejzír nápadů. Kreativita jakoby neustávala. Co nápad, to perla. Jedním z posledních výsledků urputného snažení ministra a jeho lidí jsou polévky, respektive jejich povinná konzumace ve stravovacích zařízeních pro žáky škol. Jakoby ministerstvo školství mělo starost, mimo jiné, o dobré stravovací návyky studentů. Nebo ještě jinak: je snad situace v českém školství tak perfektní, aby zbýval čas na podobně podřadné, nesmyslné a absurdní výmysly? Jistě ne. Z jakého důvodu tedy sypou z rukávů, jako špatní kouzelníci, ministr školství a jeho odborníci opatření, nad kterými nelze než nechápavě a nesouhlasně kroutit hlavou? Nabízí se otázka, co přijde příště. Už tu bylo zkrácení přestávek na pět minut. Návrh vydržel celý jeden den, nebo návrh posunout začátek vyučování na devátou hodinu. A kdo ví? Třeba se „polévková vyhláška“ brzy zají a každý si bude moci svobodně vybrat, co je mu libo. Do té doby nezbývá než čekat, zda se mraky projasní, a doufat, že se třeba podaří vymyslet smysluplná opatření, aby například žáci ve svých studijních výsledcích dopadali, oproti jiným zemím, lépe. Nebo aby se podařilo vyřešit lapálii převelikou, totiž s čerpáním peněz z Evropských fondů.