9.45 Štefeček Lubomír, automechanik, 1946, Úhřetická Lhota

10.30 Bureš Václav, důchodce, 1932, Litošice

11.15 Wegelewski Jiří, důchodce, 1944, Pardubice

12.00 Rejlová Jiřina, důchodkyně, 1936, Pardubice

13.00 Křičenský František, důchodce, 1949, Pohránov

13.45 Ptáčková Marie, důchodkyně, 1937, Sopřeč

14.30 Šmatolánová Blanka, důchodkyně, 1928, Pardubice

15.15 MVDr. Mazura František, důch., 1944, Pardubice