11.15 Procházková Jarmila, invalidní důchodkyně, 1950, Pardubice.