„Zjištěné chyby vyplývající z evidence hospodaření DS v minulých letech samozřejmě zatěžují hospodářský výsledek i roku 2011 a prakticky zablokovaly připravované a odsouhlasené finanční transfery města Pardubice do provozu DS až do doby odstranění závad a nejasností z auditu účetnictví za rok 2010,“ konstatoval předseda dozorčí rady DS a zastupitel města Petr Beneš, který tak reagoval na rozsáhlou kritiku bývalého vedení spolku v čele s ředitelem Petrem Buchalem a předsedou představenstva Janem Němcem. To muselo hned od počátku řešit nejasnosti a nesprávnosti naznačené auditorskou firmou.

Špatná pozice

„Vzhledem k této situaci mi nepřipadala vhodná a diplomatická mediální kritika vedení DS od některých bývalých členů představenstva z neschopnosti a nekompetentnosti, protože jeho startovací manažerská pozice byla vzhledem k výše uvedenému nesmírně obtížná a mediálně zneužitelná,“ podotkl Beneš.

Vyšetřuje se

Účetnictví spolku z předchozích let stále vyšetřuje policie. Akcionáři DS se budou domlouvat na dalších stabilizačních opatřeních na jarní valné hromadě. Vzhledem k ekonomické situaci v zemi nelze očekávat, že ani v roce 2012 nebude pro DS úplně jednoduchý.

„Co se týče vize a perspektivy DS, je samozřejmě v dnešním období finanční krize v Evropě jakékoliv provozování sportu a jeho financování ztížené. Reklamní partneři a sponzoři velice pečlivě váží každou korunu vynaloženou na tyto aktivity. Vedení DS připravilo marketingový plán reklamy na rok 2012. Dále připravilo plán finančního provozu roku 2012, který by měl zajistit dostihovou sezonu roku 2012,“ uvedl Beneš, kterého potěšilo, že uplynulou dostihovou sezonu 2011 kladně ohodnotili i zástupci Jockey Clubu.

(dub)