Rozkopané je přednádraží a také Sakařova ulice. Centrum nebylo možné uzavřít. Pořadatelé z Cyklistického klubu Lokomotiva i město včera potvrdili, že mají zájem ve sportovní tradici pokračovat. Definitivně ale rozhodne až to, jaká bude aktuální situace v centru Pardubic v příštím roce. To si dnes nikdo netroufá odhadnout.

Pardubice a zejména řidiči se totiž pravděpodobně v roce 2018 dočkají rekonstrukce a souvisejících omezení na další páteřní komunikaci. Uvažuje se o novém povrchu pro vozovky na Masarykově náměstí, údajně jsou plánovány také úpravy křižovatky a rekonstrukce chodníku. A právě Masarykovo náměstí je součástí cyklistického okruhu při memoriálu.

„Trasu závodu nechceme měnit. Návrhy, abychom jen startovali na třídě Míru s tím, že větší část závodu by se pak odjela na Dukle, jsme odmítli," uvedl ředitel závodu Memoriál Josefa Křivky Pavel Petr.

Stejně tak pořadatelé trvají na dubnovém termínu a na odpoledni všedního dne, přestože v tu dobu je ve městě největší provoz. „Jindy nám cyklistické špičky nepřijedou, o víkendech mají poháry," vysvětlil ředitel závodu, proč usilují o úterý, středu, ale nejlépe čtvrtek. Jsou naopak svolní posunout start až na 17 hodin a dokončit závod při umělém osvětlení, kolem 20.30 hodin. 

„Ve čtvrtek odpoledne přepravíme kolem 30 tisíc cestujících," doložil hustotu pardubického provozu v odpoledních hodinách všedního dne ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán. 

Uvítal by, kdyby se podobné akce, při kterých je nutné pro auta a MHD uzavřít centrum, odehrávaly spíše o víkendech. Režim dopravy je v sobotu a v neděli jiný a cestující mají prý více pochopení pro změny.

Řidiče a obyvatele Pardubic Jana Banacha dopravní situace a zácpy ve městě dost štvou, ale zrovna krátkodobé uzavření centra kvůli sportovnímu klání mu nevadí. „Problém je, že v Pardubicích se doprava komplexně neřeší, jen se občas někde udělá nový ostrůvek nebo pruh pro cyklisty," řekl Jan Banach.

IDEÁL? AŽ V ŠEST VEČER
„Obecně lze říci, že pro akci tohoto typu je lepší den, kdy doprava ve městě není tak intenzivní – tedy víkend. Nebo když už všední den, tak čas mimo dopravní špičku, ideálně po 18. hodině," přidal svůj názor pardubický primátor Martin Charvát. Dodal, že stanoviska k požadavkům organizátora na úplné či částečné uzavírky vydávají dotčené orgány a organizace, a na nich bude tedy záležet, jestli dají, či nedají souhlas.

Město každopádně požádalo organizátory Křivkova memoriálu, aby všechny záležitosti související s dalším ročníkem závodu řešili s dostatečným časovým předstihem a více se zaměřili na informování veřejnosti a organizační zajištění akce.