Výpovědi z dohod o pracovní činnosti, pomocí kterých je zajišťována péče o pacienty mimo běžnou pracovní dobu, dalo v Nemocnici Pardubického kraje 38 procent sloužících lékařů. Pokud se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nedohodne s odbory a zástupci mladých lékařů, dojde v nemocnicích v Pardubickém kraji k výraznému omezení zdravotnické péče. Vedení krajských nemocnic přiznalo, že budou muset odkládat plánované zákroky.

Na konci článku najdete  přehled situace v konkrétních nemocnicích

„Pokud se výrazným způsobem situace nezmění, tak očekáváme, že během prosince bude nutné odložit stovky plánovaných neurgentních operací, a to ve všech pěti nemocnicích v kraji. Naší snahou je zajistit primárně urgentní péči a onkologické operace. S pacienty, kteří čekají na plánované operace, budeme aktivně komunikovat ve všech lokalitách,“ sdělil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Psali jsme již:

Kritická situace nastane podle něho spíše v menších nemocnicích. „V Pardubické nemocnici podalo výpověď z dohod 161 z 381 lékařů, ale vzhledem k velikosti nemocnice nebude dopad na fungování tak dramatický,“ doplnil ředitel.

Tam, kde nebude personální situace stačit, půjde především o zajištění akutní a neodkladné péče a péče o onkologicky nemocné. "Nemocnice se zároveň pokusí zajistit provoz všech ambulancí zajišťujících akutní péči, v ostatních případech pak v závislosti na personálních kapacitách, k omezení může dojít například u plánovaných endoskopických výkonů, rehabilitačních procedur," řekla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Aktuální počty výpovědí:

close Aktuální počty výpovědí, 21.11. v 16 hodin info Zdroj: Deník zoom_in Aktuální počty výpovědí, 21.11. v 16 hodin

Složitá situace zřejmě nastane ve Svitavách, kde odmítlo sloužit přesčasy 51 lékařů, což je 49,5 procent z celkového počtu sloužících lékařů. Podobně je na tom i nemocnice v Ústí nad Orlicí nebo Chrudimi. Aktuálně tak menší nemocnice v kraji jednají o vzájemné výpomoci ve službách. Změny se zřejmě dotknou i maminek, které mají v dohledné době rodit.

„Probíhají jednání mezi nemocnicí ve Svitavách a Ústí nad Orlicí ohledně zajištění porodů. Právě porodnice ve Svitavách nebude schopná přijímat rodičky a budeme muset udělat opatření, abychom rodičky směřovaly do Ústí nad Orlicí. Ohrožen je také provoz interního oddělení ve Svitavách. Musí dojít k dohodě mezi nemocnicemi ve Svitavách a Litomyšli,“ uvedl po jednání dozorčí rady nemocnic hejtman Martin Netolický.

Dlouhodobá péče v nemocnicích v Pardubickém kraji bude podle hejtmana zajištěna podle toho, jak se vedení nemocnic domluví s anesteziology. „Anesteziologové jsou při všech operacích a tady vidím hlavní problém. Může se totiž stát, že bude dost lékařů z příslušné odbornosti, ale nebude anesteziolog,“ nastínil jeden z černých scénářů Netolický.

Kolaps tak třeba ve Svitavách hrozí nejen na dětském oddělení, kde podali výpovědi z přesčasů všichni lékaři, ale také na interně nebo oddělení ARO, kde dalo výpověď 75 procent lékařů.

Jak bude vypadat péče v krajských nemocnicích od 1. prosince, není v tuhle chvíli ještě jasné. „V momentě, kdy bude vše vyjasněno, budeme v maximální možné míře komunikovat. Bohužel ani my nejsme schopni říci nic na sto procent,“ dodal Gottvald. Vývoj situace vedení nemocnic monitoruje. „Od příštího týdne se budou denně konat porady, na kterých budeme sledovat dostupné kapacity personálu i lůžek,“ uzavřel Gottvald.

Největší dopad krize pocítí samozřejmě pacienti, ale změny nastanou i jinde. „Poklesne výkonnost nemocnic, ekonomika a půjdou do ztrát. Tím se roztočí spirála, která destabilizuje nemocnice,“ vyjádřil obavy hejtman.

Podle kraje stát zaspal a k současné situaci nemuselo vůbec dojít. „Tato věc se měla řešit už před deseti lety, kdy jsme byli Evropskou unií upozornění, že směny ve zdravotnictví můžou být maximálně 24 hodin. To by nám úplně stačilo přepsat do českého práva. Stát ale 24hodinovou směnu rozdělil na 12 hodin klasické pracovní doby a 12 hodin přesčasové práce. Nyní původně navrhovaný počet přesčasových hodin bude ponížen, což způsobí v našich nemocnicích, že přesčasovou práci při režimu 12+12 hodin budeme mít vyčerpanou nejpozději do poloviny roku, ale spíše dříve,“ dodala náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

SITUACE V JEDNOTLIVÝCH NEMOCNICÍCH

Pardubická nemocnice

V Pardubické nemocnici vypovědělo dohody 42 procent sloužících lékařů. V nemocnici dojde k omezení plánované operativy v rozsahu 30 až 70 procent, a to napříč všemi operačními obory. K zásadnímu omezení odborných poraden dojde na infekčním a plicním oddělení. Z odborných ambulancí zde bude fungovat pouze očkovací centrum. Ostatní personální kapacity jsou nutné k péči o rostoucí počty pacientů se sezonními respiračními onemocněními a covidem-19. Už v tuto chvíli je zároveň jasné, že se prodlouží i plánovaná vyšetření zobrazovacími metodami, například magnetickou rezonancí.

Nejméně se omezení dotknou kardiologie a interny, tamní personál se k podpoře protestu formou výpovědi nepřidal. Dopad na jejich provoz tak bude spíš sekundární, omezí je personální a provozní kapacity na ostatních odděleních (např. radiodiagnostika či ARO).

Chrudimská nemocnice

Situaci v Chrudimské nemocnici, kde dala výpověď z dohod čtvrtina lékařů ve službách, ovlivňuje především personální situace na oddělení ARO, což se promítne do provozu chirurgických oborů (chirurgie a gynekologie). Plánovaná operativa by nicméně měla běžet beze změn i v prosinci. Na začátku prosince však dojde k uzavření lůžkové části ARO a v návaznosti na to také k uzavření porodnice. Ambulantní provoz by v nemocnici neměl doznat výrazných změn.

Orlickoústecká nemocnice

V Orlickoústecké nemocnici vypovědělo dohody 46 procent lékařů. Většinu oddělení se podařilo převést do směnného režimu. Problematická situace je na oddělení neurologie, radiodiagnostiky a gynekologicko-porodnickém. Jednání s lékaři pokračují. Nemocnice se bude snažit o zajištění akutní, urgentní a onkologické péče. Zrušena bude převážná většina plánovaných operací a uzavřena bude většina ambulancí a poraden s výjimkou těch akutních.

Svitavská nemocnice

Ve Svitavské nemocnici dala výpověď z dohod téměř polovina lékařů, výrazný dopad to bude mít zejména na oddělení gynekologicko-porodnické a ORL. V nemocnici bude omezena plánovaná operativa. Na ostatních odděleních se podařilo rozepsat směnný provoz. Bez výraznějších omezení, až na drobné výjimky, budou fungovat i ambulance a poradny.

V nemocnici stále probíhají intenzivní jednání s vedením ORL a gynekologicko-porodnického oddělení. Pokud se s lékaři nepodaří najít shodu, může dojít k výraznému omezení – v případě gynekologie by byla zrušena plánovaná operativa a mohlo by dojít i k pozastavení příjmu rodiček. Situace na ORL oddělení zatím vypadá tak, že bude v průběhu prosince úplně mimo provoz.

Litomyšlská nemocnice

Zde není žádná výpověď z přesčasů.