Zpočátku to vypadalo na záležitost několika týdnů. Když se v září loňského roku začala rekonstruovat křižovatka na polabinském sídlišti Sever, tzv. „kruhák U Josefa“, měla být dokončena nejdéle k poslednímu listopadu. Teď začátkem ledna je ale všechno jinak.

Pět měsíců navíc

„Původně plánovaný termín dokončení 30. listopadu se bohužel nepodařilo dodržet. Nejprve totiž musely být provedeny přeložky plynu a vodovodu a následně pokládka nové kanalizace v části ulice Kunětické. Tyto akce se proti předpokladům zpozdily. Nevím ale přesně, kde problém nastal. My jsme v podstatě neměli páky na to, abychom to nějak urychlili,“ řekl včera našemu Deníku vedoucí odboru životního prostředí a dopravy městského obvodu v Polabinách Tomáš Řezanina.

Část křižovatky však byla přesto předána v minulých dnech do provozu, ovšem s výjimkou části Kunětické ulice.
„Kunětická tak zatím bude nadále dočasně přístupná obousměrně pouze ze severní strany. Termín dokončení celé rekonstrukce byl posunut na 30. dubna 2010. Do té doby nebude také Kunětickou ulicí projíždět linka MHD číslo 16. Linka číslo 10 již jezdí normálně,“ dodal Řezanina.
Podle našich informací pak na dokončení křižovatky U Josefa plynule navážou stavební úpravy ulice K Cihelně jako další etapa regenerace sídliště Sever. Celá ulice by po dokončení měla vypadat obdobně jako její již rekonstruovaná část přiléhající ke křižovatce U Josefa.

Přestože se kompletní rekonstrukce protáhne o pět měsíců, finanční problém prý nenastane. „Nijak se to zpoždění neprodraží. My máme určitou smlouvu, že za dílo zaplatíme. Rozhodně nebudeme nic doplácet,“ upřesnil Tomáš Řezanina.

V části rekonstruované křižovatky přibylo několik ostrůvků, které silnici zúžují do téměř minimálních rozměrů.
„Pro zamezení rychlých průjezdů vozidel a vzhledem k velké intenzitě pěších přecházejících tuto ulici bylo navrženo zklidnění pomocí širokých příčných prahů v kombinaci s vyvýšením celých ploch křižovatky,“ prozradil Tomáš Řezanina.

Podél západního okraje ulice K Cihelně nyní vyrůstá sdružená stezka pro pěší a cyklisty s napojením do systému cyklo a pěších tras a navíc by měla být doplněna i o veřejné osvětlení.