Minulý týden představila pardubická radnice nalezenou kroniku města, kterou odevzdal okresnímu archivu v Pardubicích Martin Mandys. Ten ji nečekaně nalezl při rekonstrukci domu. Podle Mandyse ji zde zřejmě ukryl jeho dědeček, a to v časech druhé světové války. Na cenný dokument, který popisuje události v Pardubicích v letech 1895 až 1933, se poté zapomnělo a až nyní se dostal - se štěstím - na denní světlo.

Podle ředitelky archivu Jany Poddané jde o velmi významný objev. „Za války ve čtyřicátém roce se musely kroniky dávat k soupisu na oberlandrat, kde do nich nahlédli, označili razítkem a podívali se, jestli tam není něco, co by kronika mít neměla. Soustřeďovali je a pak se některé vracely. Některé se vrátily, některé ne. První naše myšlenka, která byla, že kroniku mohl někdo před touto záležitostí zachránit,“ uvedla Jana Poddaná. „Mohla být takto utajena. Také se to mohlo stát za doby poválečné totality. Důvody mohou být různé, proč byla kronika odnesena a ukryta jinde. O to větší je to dneska nález.“

Nalezená kronika je například cenná tím, že popisuje rozpad rakouské monarchie a vznik Československé republiky, poutavé čtení poskytuje i z časů první světové války, jak krvavý konflikt dopadal na tehdejší malé město. Archiv nyní nechá kroniku převést do digitální podoby a jako první budou veřejnosti představeny události z roku 1918 v rámci říjnové výstavy věnované osudovým osmičkám v českých dějinách.