„Jedná se o první místní ocenění v kraji,“ řekla za pořadatele Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč.
„Porota hodnotila sedmnáct návrhů na ocenění, ve kterých se objevilo devět subjektů,“ uvedla Kumstýřová.
„Mezi navrženými jsou Městská knihovna za pořádání akcí pro rodiny s dětmi a příjemné vystupování všech pracovnic, Základní umělecká škola za jejich partnerský přístup k dětem, ale také Klub maminek Sluníčko, Rodinné centrum Kubíček či Junák Přelouč,“ poznamenala ředitelka přeloučské Charity.

Základní škola Smetanova byla nominována maminkou postiženého žáka Radima za přístup všech zaměstnanců, vedení i učitelů. „Díky ochotě, vstřícnosti a obětavosti mohl syn pociťovat chvíle radosti a cítit se jejich plnohodnotným žákem,“ napsala maminka. Návrh na ocenění přišel i od učitelky češtiny této školy. Ta navrhla na ocenění Radimova osobního asistenta za jeho svědomitou práci. Další nominace je pro Oddělení sociálně právní ochrany dětí za jejich citlivý přístup k dětem a pro podnikatele Václava Luňáka, který podporuje sportovní aktivity Orla Přelouč s mládeží.