„Komise po velmi dlouhé diskusi vybrala moderní architektonické řešení. Vychází zkoncepce, v níž stavba připomíná starou truhlu, a to jak tvarem, tak použitým materiálem. Vtruhle se uchovávají poklady, vtomto případě muzejní sbírky. Komise se však autorů dotazovala také na možnost zachovat stávající objekt, který rovněž vykazuje určitě architektonické hodnoty a navíc stojí na velmi pěkném místě,“ zhodnotil vítězný návrh krajský radní Miloslav Macela.
 
Radní se dále zabývali výsledky výběrových řízení na realizaci obnovy Zámku Pardubice. Zakázku na obnovu kamenného mostku mezi zámkem a Příhradkem a obnovu parkánu a parkánové zdi získala firma Loučka, s. r. o. Pardubice, jejíž nabídka zněla na 8,5 mil. Kč. Ty budou za spoluúčasti Pardubického kraje hrazeny především zfinančních mechanismů EHS (tzv. norské fondy). Rada vzala dále na vědomí fakt, že výběr zhotovitele druhé části obnovy zámku, která zahrnuje výdlažbu nádvoří, terasy a opravu fasády na budově čp. 3, zatím nebyl ukončen a jméno realizátora bude stanoveno později.