Podle názvu vsi dostala jméno i nedaleká Kunětická hora. První dochovaná zmínka o Kuněticích je sice až z roku 1353, ale četné žárové hroby i zbytky staveb ukazují na osídlení již v mladší době kamenné. Také pohřebiště z období lužické kultury je jedním z nejznámějších, už Bohuslav Albín ve své Miscelanea historica Regni Bohemia (1679) popisuje nálezy hliněných nádob pod Kunětickou horou, které se objevují v zemi a které ještě používají ženy v domácnosti. Domníval se však, že jde o hříčku přírody a hrnce rostou v zemi bez přičinění člověka.

Pozemky okolo Kunětické hory patřily k majetku rodu Slavníkovců až do jejich vyvraždění roku 995. Kunětice později patřily k majetku známého opatovického kláštera benediktinů, poté panství střídalo různé majitele. Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje. Vznikl jako románský kostelík a zastupuje tak nejstarší dochovanou architekturu na Pardubicku z 11. století. Později byl přestavěn v gotickém slohu. Po stranách oblouků kostelní lodi je část dochovaných fresek z dob Karla IV.

Národní a technická památka

Na návsi stojí budova školy, postavená v roce 1882, pro nedostatek žáků ukončila činnost přesně po sto letech, v roce 1982. V budově je nyní kancelář obecního úřadu. Před školou je socha sv. Jana Nepomuckého, která je národní kulturní památkou. Technickou památkou je zase vojenský most přes řeku Labe. Byl postaven za obětavé brigádnické pomoci místních občanů v roce 1947 z prostředků UNRRA. Tím také zanikl dosavadní pradávný převoz přes Labe, který museli místní využívat, pokud se chtěli dostat do Sezemic.

Po reorganizaci krajů v roce 1960 byly Kunětice spolu s Němčicemi přičleněny k obci Ráby, v roce 1990 se opět osamostatnily. Od té doby zde byl zbudován vodovod, zaveden plyn, postavena nová silnice, upravena náves a ostatní komunikace opraveny. V současné době mají Kunětice 230 obyvatel a 99 popisných čísel. V minulosti pracovaly v obci občanské spolky jako Tělovýchovná jednota, Sokol, Československý červený kříž, spolek divadelních ochotníků… Nyní však aktivně pracuje pouze Sbor dobrovolných hasičů (založený v roce 1885), který v obci pořádá řadu sportovních a společenských akcí včetně hasičského bálu. Hostinec U Přívozu je se svou terasou oblíbenou zastávkou turistů a cyklistů, v současné době vzniká ve staré budově penzion. Hned vedle na břehu Labe je přístaviště výletní lodi Arnošt z Pardubic.

Když v Kuněticích vystoupíte z autobusu, tak přímo na návsi před obecním úřadem narazíte na zmrzlinový stánek, který tady má Monika Pavlisová. Na točenou zmrzlinu sem chodí turisté, zajíždějí cyklisté, bruslaři, motorkáři, ale také třeba koňáci… Pro místní děti má zmrzlinový stánek také určité výhody, třeba permanentky nebo zmrzlinu zdarma při jedničce na vysvědčení.

Pamětní kniha

Kronika obce Kunětice je psána od roku 1928. Nahlížel jsem do ní spolu s kronikářkou Jaroslavou Kupkovou. S místostarostou Milanem Vyskočilem a pamětníkem Jiřím Skalou jsme vzpomínali například na Kunětice let klukovských, na stavbu mostu, na ochotnické divadlo nebo na největší povodně. V živé paměti je velká voda v letech 1938 a 1946, poslední větší povodeň byla před deseti lety. O záplavách jsem hovořil také se starostkou Janou Lokajovou, protože při budování protipovodňových opatření v Pardubicích a okolí byly Kunětice vynechány, podle místních doslova „obětovány“. Snad proto, že jsou v obci na velkou vodu zvyklí… Jana Lokajová je starostkou první volební období, před tím ale byla starostkou místních dobrovolných hasičů. Takže jsme si povídali třeba o úspěších družstva žen v požárním sportu, „běhají“ celorepublikovou extraligu (loni byly čtvrté) a na loňských 16 soutěžích se umístily jedenáctkrát na prvním místě a třikrát na druhém!

Pořad Posvícení z Kunětic si můžete na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice 102,4 FM na Svitavsku, 98,6 FM na Orlickoústecku a 104,7 FM pro Pardubický kraj poslechnout v pondělí od osmnácti hodin.