A jaké návrhy předložili představitelé Pardubicka? Žádají například jeden milion korun na výtah pro imobilní účastníky smutečních obřadů v krematoriu Pardubice, dva a půl milionu korun na záchranu opevnění hradu Kunětická hora, šest set tisíc na rekonstrukci evangelického kostela ve Chvaleticích, 350 tisíc korun na úpravu chodby obecního úřadu Dolní Roveň na pamětní síň, či jeden milion korun na opravu střechy na zámku v Cholticích nebo 4,3 milionu korun na chráněné bydlení pro klienty Domova pod Kuňkou Ráby. O návrzích se bude hlasovat příští týden.