Hlavním tématem semináře, který se bude konat ve čtvrtek 15. prosince od 9 do 16 hodin ve Společenském sále pardubické radnice, bude Kvalita služeb – zásadní podmínka rozvoje cestovního ruchu.

Zkušení školitelé

„Pozvání na seminář přijali zkušení školitelé - Pavel Winter, který má patnáctileté zkušenosti s vedením obsluhujícího personálu v hotelech Radisson Blu Alcron, Mandarin Oriental, bruselské restauraci Sea Grill a Zlatá Praha a své profesní zkušenosti předává dál i v Pražském kulinářském institutu. Tématem jeho přednášky je důležitost a význam kvalitního servisu, komunikace s hosty, odbornost a osobní nasazení obsluhujícího personálu,“ říká manažerka cestovního ruchu Vladislava Kerlesová.

Dalšími přednášejícími boudou Kateřina Hicks Pavlitová, která má patnáctileté zkušenosti s komunikací v cestovním ruchu a gastronomii a deset let řídila pobočku agentury CzechTourism v New Yorku, odkud dodnes čerpá inspiraci o nejnovějších kulinárních trendech. Nyní řídí oddělení public relations hotelu Mandarin Oriental.

Tématem její přednášky bude marketingová komunikace hotelů a restaurací v praxi, její způsoby a metody.

Jak nepřilákat?

Do Pardubic zavítá také Jarmila Šagátová, lektorka, která má dvacetileté zkušenosti v řízení aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a především prosazování tématu bezbariérového cestování v České republice a přístupu subjektů v cestovním ruchu k osobám se zdravotním postižením. Hovořit bude o cestovním ruchu bez bariér v kostce.

„Přednášet přijede také Roman Vaněk, zakladatel Pražského kulinářského institutu a autor mnoha odborných kuchařských knih, DVD a článků. Známý gastronom pohovoří na téma Jak nepřilákat hosta,“ dodává Kerlesová.

„Účast na akci je bezplatná,” upřesňuje Miroslav Janovský z tiskového úseku pardubického magistrátu.