V církevním kalendáři je v sobotu mariánský svátek Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Neposkvrněné početí Panny Marie definoval jako článek víry papež Pius IX. dne 8. 12. 1854 v encyklice „Ineffabilis Deus“, podle níž „blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí díky zvláštní milosti a výsadě, kterou jí udělil všemohoucí Bůh s ohledem na zásluhy Ježíše Krista, spasitele lidského pokolení, uchráněna veškeré poskvrny dědičného hříchu“.

V sobotu si také připomínáme Romaricha z Remiremontu a Budoca.