„Jedná se o klín více než 110 let starého lesního porostu, v němž by pro stezku bylo třeba vytvořit zhruba dvoumetrový průsek. V nejširším místě by zbýval maximálně čtyři metry široký pruh stromů, u nichž je reálné riziko poškození kořenového systému při stavebních pracích,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča s tím, že nejčastěji jde o borovice a akáty.

Kácet se bude podél silnice ve směru na Přelouč, a to pás lesního porostu od odbočky do areálu kasáren až k benzinové pumpě.

VYSADÍ NOVÉ STROMY
Pokud by došlo ke kácení stromů až po dostavění stezky, hrozilo by její poškození. Proto je podle Míči lepší současný les vytěžit a po dostavbě stezky vysadit v jejím sousedství nové, již vzrostlé stromy.

Kvůli koloniím havranů a kavek sídlících v této oblasti byl ke kácení třeba i souhlas orgánu ochrany přírody.

OMEZENÍ PROVOZU
Přípravu terénu pro stavbu nové cyklostezky budou doprovázet i nárazová omezení provozu na silnici první třídy. „Práce budou samozřejmě probíhat v součinnosti s policií. I zde platí, že těžebním pracím bude asistovat městská policie, která podle potřeby zastaví nebo omezí dopravu na silnici,“ dodal Míča.

Kvůli kácení bude také dočasně přesunuta zastávka městské hromadné dopravy Letiště ve směru od Pardubic.

Stavba cyklostezky by měla vyjít na více než tři miliony korun, až devadesát procent z celkové ceny by mohla tvořit dotace. „Stavbu cyklostezky samotné bude zajišťovat městský obvod Pardubice VI, který na její výstavbu žádá o dotaci v rámci integrované územní investice,“ poznamenala Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic. (las)