„Pořizování nového územního plánu začalo už za předminulého vedení města. My jsme hned po našem nástupu do funkcí upozorňovali zpracovatele, že nejsme s návrhy spokojeni. Naše připomínky ovšem zpracovatel vůbec nevzal v potaz," uvedla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková (ANO).

Nyní jsou zpracované dvě varianty územního plánu, které jsou k vidění na webových stránkách města.

Až do 18. dubna k nim mohou podávat námitky dotčené orgány a připomínkovat územní plán mohou i občané nebo okolní obce.

Správná idea

„Základní idea Zpátky do města je určitě správná. Nesmí to ale znamenat, že se z Pardubic stane provinční město s omezenými možnostmi rozvoje. Územní plán by měl nabízet rozvojové lokality pro bydlení s dobrým dopravním napojením a bez negativní vlivů výroby a podobně. Návrh nového územního plánu ovšem tyto zásady nesplňuje," podotkla náměstkyně.

V návrzích nového územního plánu se vyskytuje hodně kontroverzních vizí. Patří mezi ně třeba přemístění věznice a dopravního podniku do areálu bývalých kasáren na Hůrkách nebo vybudování fotbalového stadionu u Globusu.

Hrozí arbitráž?

Právě kvůli posledně zmiňovanému plánu by navíc České republice nejspíš hrozila arbitráž ze strany Globusu kvůli zmařené investici. Nový plán totiž počítá s využitím území kolem obchodního centra pro sport a drobné podnikání.

Hypermarket by tedy mohl zůstat na místě, ale nemohl by se nijak rozvíjet, jakékoliv stavební úpravy by totiž byly proti územnímu plánu.

„Některé navržené záměry jsou navíc v rozporu s urbanistickou filosofií města v takzvané labské nivě. Jedná se o záměr oboustranné zástavby Hradecké ulice v místech, kde je dnes zelený pás, který je obyvateli města i urbanisty velmi ceněn," vysvětlila nespokojenost vedení města Helena Dvořáčková.

Návrh nového územního plánu prý vůbec nerespektuje kontinuitu předchozích rozhodnutí.

„Zastavěné pozemky tak navrhuje do nezastavitelných ploch, lokality, které byly ve stávajícím plánu určeny pro výstavbu a jsou na nich připravovány různé projekty, redukuje. Je proto na každém vlastníkovi pozemku, aby již v této fázi projednávání územního plánu prověřil, jak se ho obě alternativy návrhu dotýkají a eventuálně uplatnil připomínku," dodala Helena Dvořáčková.

Politici v současné chvíli nemohou do tvorby plánu zasahovat, ale budou na zpracovatele a úředníky apelovat, aby nový územní plán uvedli do souladu s požadavky samosprávy a odstranili nedostatky.