Plánovaná revitalizace Tyršových sadů stále vzbuzuje nevoli. Poté, co první petici v krátké době podepsalo 1250 lidí, byla vytvořena petice druhá. Magistrát už však má v rukou všechna potřebná povolení k vykácení několika stovek stromů a keřů v Tyršových sadech.

„Rozjeli jsme novou petici, protože se ta první nesetkala s očekávanou odezvou pardubického magistrátu. Drobné ústupky z původního projektu jsou jen kosmetickými úpravami. Radnice i přes velký nesouhlas veřejnosti a připomínky odborníků tvrdošíjně trvá na původním charakteru projektu, tedy na masívním kácení více než čtyř set stromů,“ prohlásil člen petičního výboru Zdeněk Kratochvíl.

Správná iniciativa

Náměstek pardubické primátorky František Brendl ze sdružení Pardubáci však tento krok do jisté míry vítá. „Každá občanská iniciativa je správná, je důležité, aby společnost nevyhasla. Nejsem z té petice nešťastný, viděl jsem i reakce na Youtube,“ vysvětlil František Brendl.

Další petici Brendl uvítal i z toho důvodu, že díky té první prý došlo k několika zásahům do projektu. „Například byl upraven tak, aby park byl v každé roční době jinak barevný, což je určitě změna k lepšímu,“ konstatoval Brendl.

Organizátorům petice prý jde v tuto chvíli především o formulování jiné koncepce úprav parku tak, aby byly více respektovány současné stromy.
„Je pravda, že některé části parku potřebují pořádný průklest a další stromy je nutné pokácet kvůli bezpečnosti. Na seznamu je ovšem také mnoho nádherných zdravých stromů, včetně vzácných tisů, které se dožívají několika set let,“ uvedl jeden z organizátorů petice Miroslav Šimon.

„Povolení ke kácení dostalo 213 stromů s obvodem nad osmdesát centimetrů. Odstranění 109 z nich je odůvodněno převážně tím, že narušují koncepci projektu a brání pohledům na zámek. Dále je v plánu pokácet 192 stromů s menším obvodem, z nichž jsou téměř všechny zdravé. Odstraněno má být osm tisíc metrů čtverečných keřů,“ řekl Miroslav Šimon.

„V samotném parku má být vysázeno 161 stromů a uvádí se, že půjde o nové vzrostlé stromy. Opravdu vzrostlé stromy už v parku ovšem asi nikdy nebudou, protože by bránily pohledu na zámek. Park je nově koncipován jako podhledový, to jest aby bylo vidět z jednoho konce na druhý,“ pokračoval Šimon.

Park nebude holý

S myšlenkou, že by park byl nakonec holý, ale náměstek primátorky zásadně nesouhlasí. „Sám mám malé děti a určitě nechci, aby chodily do holého parku. Kdyby ale nedošlo k revitalizaci parku, může se stát, že za patnáct let opravdu park holý bude,“ sdělil František Brendl.

„Je ale škoda, že petičníci projekt pořádně neznají. Říkat, že se vykácí čtyři sta stromů, je nefér. Vykácí se totiž i náletové dřeviny, které by ničily vegetaci,“ doplnil František Brendl.

Na základě požadavků tvůrců první petice provedl Ivan Staňa z Botanického ústavu Akademie věd České republiky odborný posudek. „Petičníci si stěžují, že posudek neodpovídal jejich představám. Proto se iniciuje další posudek a dnes by mělo být jasné, jestli pan Staňa odpoví na žádost petičníků,“ informoval náměstek Brendl.

Zítra se uskuteční setkání v Tyršových sadech, kde budou moci lidé vyjádřit svůj nesouhlas s kácením stromů a podepsat petici.
Na revitalizaci parku má magistrát vyčleněno sedmdesát milionů korun a zahájena by měla být po 30. říjnu. Ukončení prací předpokládá náměstek primátorky Brendl do konce příštího roku.

Mlatovou cestu prostředkem parku by měla nahradit centrální promenáda s betonovým povrchem, souběžně s ní povede vodní kanál s bazénky a dřevěný chodník.

Vzniknout by mohly i můstky a lávky. Nově bude vybudováno osvětlení, rozvody elektřiny a vody, přibudou lavičky, stojany na kola, informační panely a dětské herní prvky.

Lenka Štěpánková