„Cyklostezka bude, stejně jako severovýchodní větev obchvatu města, dlouhá zhruba čtyři kilometry. Z kruhové křižovatky u Globusu v Trnové povede přes Fáblovku, z velké části mimo zastavěné území města, a vyústí do již hotové kruhové křižovatky na Dubině,“ uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Ke stavbě bude potřeba více než sto pozemků, město je však vlastníkem pouze dvacítky z nich. „Budeme muset vykoupit asi osmdesát pozemků na katastrálních územích Trnová a Pardubice, a ty mají více než sto vlastníků,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

NEJDŘÍVE STAVBA, POTOM ODKUP POZEMKŮ
Zajímavý je samotný proces zajištění pozemků, který podle náměstkyně Dvořáčkové nebude jednoduchý. S majiteli chce město uzavřít smlouvy o podmínkách provedení stavby. Teprve po dokončení cyklostezky město od majitelů pozemky odkoupí.

„Každá smlouva bude obsahovat závazek města k odkupu pozemků dotčených stavbou po jejím dokončení, a naopak závazek vlastníků po dokončení stavby pozemky prodat,“ vysvětlila náměstkyně Dvořáčková. Město si tak zajistí, že odkoupí pouze pozemky, které jsou pro stavbu cyklostezky opravdu potřebné. Pokud nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, bude muset daný pozemek vyvlastnit. „To samé platí pro případ, kdy se s vlastníky nedohodneme na kupní ceně,“ doplnila náměstkyně. Podle ní město majitelům rozešle dopisy v nejbližších dnech. Na stavbu cyklostezky chce město čerpat dotace z evropských fondů.

Cyklostezky jsou v Pardubicích velké téma. Do dvou let by měla začít také stavba cyklostezky, která bude kopírovat levý břeh řeky Labe. Trasa začne u železničního mostu před rosickým nádražím a povede až do Svítkova.

Ještě letos mají začít práce na stezce Vinice – stará vojenská plovárna, která začne u tenisových kurtů v ulici K Vinici a povede podél střelnice až ke stávající komunikaci v bývalém vojenském areálu. Dlouhá bude necelý kilometr. A od srpna se pracuje na stavbě cyklostezky, která spojí Pardubice s Dražkovicemi, do konce roku má být hotovo.  Lada Součková, Pavlína Roztočilová