Původní prefabrikovaná pole skončila na skládce a nahradí je železobetonová deska. Kusy mostovky vážící kolem šestnácti tun dělníci postupně odřezali a odvezli. Stejně dopadly i pilíře po rozřezání lanovou pilou.

„Projekt modernizace nadjezdu Kyjevská je připraven tak, aby v budoucnu v souvislosti s dalšími investicemi v území, především s rekonstrukcí areálu Tesla Kyjevská či budoucího nového dopravního napojení areálu Pardubické nemocnice, nebylo potřeba do konstrukce nijak zasahovat,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš (ODS).

Most z roku 1964 propojuje centrum Pardubic s Pardubičkami a Nemošicemi a práce na jeho obnově měly původně trvat devět měsíců. Jak Deník již informoval, během demoličních prací ale objevili dělníci ztracené bednění z azbestových destiček. Likvidace azbestu způsobila zpoždění dalších prací o několik týdnů. „Harmonogram se neustále mění, zatím celková stavba vychází na rok,“ dodal Kvaš.

Most je totiž v horším technickém stavu než naznačovaly průzkumy před začátkem rekonstrukce. Ve vzorcích z pilířů objevili zvýšený obsah chloridu, patrně vlivem dlouhodobého zatékání vody a v zimě i vody se solí. Ten má negativní vliv na jejich další životnost a stavbaři tak hledají nové řešení, jak je opravit.

Zhotovitel stavby požádal o prodloužení dopravní uzavírky, řidiči by se tak na nadjezd mohli vrátit možná v prosinci. Zatím je vše dle Kvaše ve fázi jednání.