Chodníky po obou stranách jsou o něco širší. Co však situaci neulehčuje, je dopravní značení, které cyklistům umožňuje překonat most jen směrem z centra do Polabin. Z druhé strany mostu je pro oba chodníky značení pouze jako chodník a upozorňujcící na cyklisty v opačném směru. Jakoby provoz směrem do města neexistoval. Cyklista, který respektuje dopravní značení musí proto projevit značnou dávku odvahy a pustit se do jedné z nejfrekventovanějších silnic ve městě.

„Stezka má umožnit lidem průjezd z města. Jízdu opačným směrem ale musí absolvovat po silnici,“ připouští vedoucí oddělení dopravy a pozemních komunikací Pavel Bureš. „Současnou úpravu jsme konzultovali s odborníky i s cyklisty. Oboustranný průjezd z hlediska bezpečnosti silničního provozu šířka chodníku neumožňuje. V tomto smyslu se nám k tomu vyjadřuje i dopravní inspektorát Policie ČR,“ dodává.