Ve vodě se rozkládá spadané listí, odumřelé rostliny a živočichové a okolí vodní hladiny, která někdy nevábně zapáchá, začíná postupně připomínat neprostupnou houštinu.

V průběhu desetiletí rameno, které dnes protíná park u sídliště Polabiny, postupně znečišťují sedimenty, tvoří se v něm toxické látky a postupně je degradován ekosystém. V případě, že by se nechalo rameno postupně zanikat, patrně by vymizeli zbylé ryby, vodní ptáci a nakonec i obojživelníci, uvedl Řádek.

"Nelze dokonce vyloučit projevy botulismu u vodních ptáků. Botulotoxin vzniká za příhodných podmínek v bahně mělkých rybníků a tůní. Je vytvářen druhem bakterií a patří mezi nejprudší jedy vůbec. Výskyt botulismu je však v ekosystému říčních ramen jev velmi vzácný a nepravděpodobný," řekl Řádek.

Podle něj by bylo škoda nezachovat odstavené rameno pro další generace. Agentura proto upozornila na současný stav pardubickou radnici a Povodí Labe. Revitalizace by mohla stát podle primátorova náměstka Michala Koláčka několik milionů korun. Povodí Labe by na záchranu lokality mohlo získat peníze z evropských fondů, řekl.

"V ideálním případě se by se příští rok mohlo začít s revitalizací. Už by to nemělo být líhniště komárů, ale místo, kam se dá chodit na procházky," řekl Koláček.

Na revitalizaci slepého ramene bude podle Řádka možné získat až 90 procent peněz z dotací, přičemž 85 procent by mohla zaplatit EU, pět procent stát. "Je zcela nepochybné, že u akce tohoto typu lze očekávat vysokou prioritu," uvedl.

Podobným způsobem bylo například obnoveno odstavené rameno Loučné v Počaplech na Pardubicku. Nyní se rozsáhle revitalizuje soustava odstavených labských ramen v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

Odborníci musejí nyní navrhnout, jaký způsobem lze rameno Labe odstavené v letech 1918 až 1919 zprůtočnit. Například Brozanské rameno Labe u koupaliště odebírá vodu ve vzdutí pardubického zdymadla a vypouští ji pod ním. Tento průtok by se mohl napojit i na rameno v Polabinách, navrhl Řádek. Je to ale podle něj zatím teorie, neví jistě, zda to bude takovým způsobem možné.