Vúvodu oficiálního přijetí představil vicehejtman Roman Línek pardubický region a připomněl, že Pardubický kraj patří kekonomicky silným regionům České republiky. Navíc vsoučasné době se již některé firmy (Foxconn a Matsushita Communication) významně podílí na exportu do Jihoafrické republiky.

„Obchodní vazby jsou jednou zmožností, kdy může krajská samospráva smysluplné projekty podpořit. Paní velvyslankyně hovořila o připravovaných obchodních misích zJihoafrické republiky knám a naopak či o společných worshopech a seminářích. Vtéto oblasti jsem schopni vytvořit zázemí pro jednání a ve spolupráci např. sKrajskou hospodářskou komorou ji jít naproti,“ řekl vicehejtman Roman Línek a pokračoval: „Paní velvyslankyně mne také potěšila vyjádřením, že podporuje záměr dosplavnění Labe do Pardubic. Nepřímo by to napomohlo vzájemným obchodním vztahům mezi oběma zeměmi. Napojením na přístav vHamburku by se totiž otevřela i námořní cesta na jih Afriky, který je ekonomicky nejvýznamnější částí celého kontinentu.“

Druhým tématem jednání bylo vzdělávání, na které J. E. Nomsa Dube klade důraz. Podle jejích slov vJihoafrické republice chybějí vědecko-techničtí pracovníci. Tato skutečnost otevírá prostor pro spolupráci univerzit a výměnné pobyty studentů.

„Domnívám se, že pardubická univerzita má vtéto oblasti velký potenciál. Chemicko-technologická či dopravní fakulta, ale i fakulta ekonomicko-správní i další by měly mít co jihoafričanům nabídnout. O takové spolupráci můžeme uvažovat, musíme však nejdříve vést jednání soběma stranami o možnostech a schopnostem navázat konkrétnější vazby,“ dodal Roman Línek.