ČTK o tom informovaly ekologické organizace Děti Země a Ekologický právní servis. Podobně neudělil další výjimku pro vybudování plavebního kanálu rovněž 30. března ministr životního prostředí Martin Bursík.

"CHKO vydalo rozhodnutí, že splavnění 20 kilometrů řeky nezvýší významně zájem o lodní dopravu. Není tedy splněna podmínka veřejného zájmu, která by odůvodnila zničení unikátního kousku polabské přírody," uvedl Miroslav Patrik z organizace Děti Země.

CHKO Kokořínsko je příslušné k povolování výjimek v případě kriticky a silně ohrožených druhů. Z nich žijí v trase plánovaného vodního stupně Přelouč na takzvaných Slavíkových ostrovech například modrásek očkovaný a bahenní a lesák rumělkový. Podle ministerstva životního prostředí se zde nachází ještě dalších více než 20 kriticky a silně ohrožených živočichů a rostlin.

Podle ekologů se také Ředitelství vodních cest nepodařilo prokázat, že o transport zboží do Pardubic po vodě bude zájem. "CHKO si udělalo průzkum mezi firmami na Pardubicku a jen jedna ze 14 oslovených uvedla, že by vodní cestu využívala," řekl ČTK Pavel Doucha u Ekologického právního servisu. Investor přitom očekával, že po dokončení splavnění se bude po řece přepravovat až o milion tun nákladu za rok více než nyní.

Obě ekologické organizace vyzvaly dopisem Ředitelství vodních cest, aby okamžitě zastavilo veškeré přípravné práce na výstavbě kanálu a plavební komory. Již v lednu se obrátilo 30 českých nevládních organizací na koncern Skanska, aby přehodnotil svou účast v tomto environmentálně kontroverzním projektu.