Labská stezka vede 350 kilometrů od Špindlerova Mlýna až k česko-německým hranicím za Děčínem, ale sjízdná je zatím v některých úsecích jen pro horská nebo trekkingová kola.
Úseky se zpevněným povrchem mimo silnice tvoří pouze 40 procent, celkem 140 kilometrů. Přibývají ale každým rokem. V Pardubickém kraji se tomu snaží napomáhat i vášnivý cyklista v dresu krajského radního RENÉ ŽIVNÝ (na archivním snímku).

Jaká je situace s Labskou cestou v Pardubickém kraji?
Pardubickým krajem vedou dva úseky, jeden od Hradce Králové (známý jako Stezka mechu a perníku řízená svazkem obcí Hradubická labská) a druhý z Pardubic do Týnce nad Labem (s podtextem Labská stezka Pardubickým krajem řízená svazkem obcí Pardubická labská). Pro oba musely vzniknout svazky obcí, které jsou investory. Hradubický se už snaží prosadit stezku několik let, ale naráží nejen na financování, ale také na nemožnost vykoupit některé pozemky poblíž Bukoviny a v dalších místech. Tam musí cyklostezku přetrasovat. Svazek obcí Pardubická labská byl založen v listopadu 2015 a vzhledem k tomu, že většina pozemků v této části patří Povodí Labe, doufá v rychlejší možnost výstavby.

Přiblížila se už výstavba některé z etap na Hradubické labské?
Nejdále je ta, které vede 
z Hradce Králové do Vysoké nad Labem, kde je již platné územní rozhodnutí a pracuje se na stavebním povolení. To je ovšem v Královéhradeckém kraji. Navazující etapa z Vysoké, která vede kolem Opatovic nad Labem a za elektrárnou se stáčí zpět k řece směrem k Dřítči, nemá stále vyjasněné pozemky a hledají se tu možnosti přemostění Labe v oblasti za opatovickou elektrárnou. V těchto místech by mělo do budoucna vzniknout propojení obou břehů pro chodce i cyklisty, které 
v tomto území chybí.
Na úseku z Dřítče do Němčic je v přípravě dokumentace 
k územnímu řízení a studie řešení samostatné lávky v oblasti po směru toku pod památkově chráněným mostem v Němčicích. Cílem je v tomto roce získat povolení umístění stavby a pokračovat k získání stavebního povolení.
Poslední prozatím připravovaný úsek začíná v Němčicích u obecního úřadu a povede polem směrem k hradu Kunětická hora. Tato část je právě ve fázi výkupu pozemků a přepracování dokumentace pro územní řízení. Samotné umístění stavby v rámci příslušného povolení by mělo být vyřešeno do konce tohoto roku. Další pokračovaní kolem hradu Kunětická hora je sporné kvůli výkupu pozemků v oblasti Perníkové chaloupky. S majitelem se dosud nepodařilo najít shodu
v možném vedení cyklotrasy 
v souběhu se silnicí Ráby – hospoda pod hradem.

Jak může pomoci kraj, když investory jsou svazky obcí?
Hledáme možnosti, které by výstavbu urychlily. V minulých letech jsme uvolnili milion korun na výkupy pozemků na Hradubické trase a pomáháme také s financováním projektů. Nyní Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo 400 tisíc korun na projektovou dokumentaci definující výkupy pozemků na Pardubické labské. Díky tomu by výkupy mohly začít už v průběhu letošního roku. Teprve od nich se pak bude odvíjet postupné pořizování projektové dokumentace trasy, která už bude pozemkově vyřešená.

Pro malé obce je financování cyklostezek nemyslitelné, kde najdou potřebné zdroje?

Nejschůdnější je pro ně využít evropské fondy stávajícího období. To s sebou ale nese také nůž na krku v tom, že stezky musí být hotové do roku 2020, aby je bylo možné z těchto zdrojů proplatit. Proto je každé zdržení se změnou trasy problematické a mohlo by nakonec ohrozit i celé financování. Pomoci se, jak vidno, nezříkáme ani my na Pardubickém kraji.