Pardubice ve čtvrtek navštívila vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová. „K Pardubicím mám vztah už odmala, kdy jsme společně s dědečkem pravidelně sledovali Velkou pardubickou. Nejen soukromě navštěvuji často Litomyšl. Pracovně jsme zde v červenci 2022 zahájili české předsednictví v Radě EU a vracím se tam i na Smetanovu Litomyšl," řekla Monika Ladmanová při návštěvě Pardubic.

Pardubický kraj byl druhým místem, kam se letos vydala během svých regionálních výjezdů. „Pohled z krajů a měst mimo Prahu je pro Evropskou komisi důležitý a letos obzvlášť, když si 1. května připomeneme 20 let od vstupu Česka do Evropské unie," dodala Monika Ladmanová.

Tomáš Rybička maluje hlavou.
Mluví očima, maluje hlavou. Výjimečný Tomáš Rybička vystavuje v Pardubicích

S regionálními politiky - s představiteli města a Pardubického kraje - řešila v Pardubicích příležitosti, které nabízí členství v Evropské unii. Setkala se také s členkami spolku Podnikavé ženy Pardubického kraje, s nimiž debatovala o potížích, kterým ženy v podnikání čelí. „Naše společnost je dlouho v zajetí stereotypů, že ženy nemají stejné schopnosti – panuje tu podceňování a nedůvěra v to, že ženy mohou zastávat stejné funkce jako muži," řekla po setkání v Pardubicích Monika Ladmanová. Ale úspěch a vlohy pro podnikání podle ní neznají pohlaví. „Znovu se mi to potvrdilo během setkání s Podnikavými ženami Pardubicka. Bylo skvělé vidět pohromadě tolik talentu, nadšení a otevřeného myšlení," ocenila přístup žen z Pardubicka.

Na závěr programu Monika Ladmanová navštívila komentovanou prohlídku areálu Automatických mlýnů. Na přeměnu tohoto místa v kulturní a společenskou křižovatku přispěla Evropská unie cca 427 milionů Kč, celkové náklady na přestavbu mlýnů činily téměř 900 milionů Kč.

Kunětická hora se objeví v dokumentárním cyklu Skryté skvosty.
Skrytý skvost Kunětická hora se objeví v televizi. Hradem provede Jaroslav Plesl

Monika Ladmanová studovala práva na Univerzitě Karlově a na Columbia University v New Yorku. Pracovala v Českém helsinském výboru, neziskové organizaci obhajující lidská práva. Následně strávila deset let ve vedení nadace Open Society Fund Praha, zabývající se projekty na posílení demokracie, odstranění diskriminace a na boj s korupcí. Poté pracovala v IBM Česká republika jako manažerka společensky prospěšných projektů. Od roku 2014 byla členkou kabinetu eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů v Bruselu a od roku 2019 byla součástí kabinetu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR se stala v červenci roku 2022.